Įgyvendinami projektai


Kultūrinės veiklos projektai

2020 m. Lietuvos kultūros tarybos rėmimo fondo finansuojamas projektas "Stogdengystė Mažojoje Lietuvoje - raida ir reikšmė šiandien", skirtas finansavimas 2500 Eur, įstaigos prisidėjimas - 250 Eur.

2020 m. Lietuvos kultūros tarybos rėmimo fondo finansuojamas projektas "Maršrutas po Drevernos apylinkes su audiogidu", skirtas finansavimas - 8000 Eur, įstaigos prisidėjimas - 800 Eur.

2020 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros programos projektas "Mūsų žemės raštai", skirtas finansavimas - 700 Eur, įstaigos prisidėjimas - 280 Eur. 

2019 m. Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo projektas „I. Simonaitytės memorialinių baldų restauravimas“ skirtas finansavimas –  7000 Eur, įstaigos prisidėjimas – 980 Eur.

2019 m. Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo projektas „Klaipėdos rajono etnografiniai ir istoriniai tapatumo tyrimai I etapas“ skirtas finansavimas –  4300 Eur, įstaigos prisidėjimas – 500 Eur.

2019 m. Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo projektas „Kilnojamosios parodos „Dvaras Žemaitijoje: gyvenimas, ūkinė veikla, kultūra“ sukūrimas ir pristatymas“ skirtas finansavimas –  6890 Eur, įstaigos prisidėjimas – 700 Eur.

2019 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros programos projektas „Veiviržėnai – Žemaitijos dalis. Edukacijos sukūrimas ir pristatymas Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos muziejuje“ skirtas finansavimas – 700 Eur, įstaigos prisidėjimas – 700 Eur.

2018 m. LR Kultūros ministerijos projektas „Istorinės Mažosios Lietuvos knygos restauravimas“ – 1600 Eur, įstaigos prisidėjimas – 400 Eur.

2018 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros programos projektas „Klaipėdos rajono tautodailininkų darbų parodos atidarymas ir eksponavimas Tukumo muziejuje“ – 900 Eur, įstaigos prisidėjimas – 700 Eur.

2018 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo programa

projektas „Atiduok Tėvynei, ką privalai“ – 1440 Eur.

Tarptautiniai bendradarbiavimo ir partnerystės projektai

Istorijos kryžkelės (Crossroads in History)     


2019–2021 m. Gargždų krašto muziejus partnerio teisėmis dalyvauja Europos regioninės plėtros fondo pagal Interreg Baltic Sea Region 2014–2020 m. programą  finansuojamame projekte „Crossroads in History“ (projekto Nr. STHB.05.01.00-SE-0154/18, projekto vertė - 489628,53 Eur.). Projektui vadovauja Kalmaro apskrities muziejus (Švedija). Projekto partneriais yra Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lenkijos Europos solidarumo centras, Gdansko nacionalinis muziejus, Vokietijos Vismaro miesto istorijos muziejus ir Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejus kaip projekto asocijuotasis partneris.

Projekto „Crossroads in History“ tikslai yra formuoti Pietų Baltijos regiono muziejų ir mokslo institucijų bendradarbiavimo tinklą plėtojant Švedijos Kalmaro apskrities muziejaus sukurtą praeities istorinių įvykių ir dabarties refleksijos istorinių tyrimų metodą „Time travel“ (Kelionė laiku) migracijos tema. Projekto metu kiekvienoje šalyje bus rengiamos idėjų generavimo, problemų modeliavimo sesijos, kompetencijų ugdymo seminarai,  leidžiama metodinė medžiaga, taip pat kuriamas „Time travel“ produktas,  kuriuo galės naudotis visi projekte dalyvaujantys partneriai, bei kiti suinteresuoti ne pelno siekiantys juridiniai ir fiziniai asmenys.

Projekto koordinatorė – Sandra Uktverytė, Gargždų krašto muziejaus kuratorė, projekto viešintoja – Sigita Bučnytė, Gargždų krašto muziejaus direktorė, projekto finansininkė – Vaiva Sungailė, Gargždų krašto muziejaus vyr. finansininkė, projekto veiklų vykdytoja - Laura Martinkienė, Gargždų krašto muziejaus filialo vadovė J. Gižo etnografinėje sodyboje. 

https://southbaltic.eu/-/new-projects-have-been-selected-for-fundi-1

2016–2018 m. projektas „Heritage bridge“ – su Suomijos Vasa muziejumi, Estijos nacionaliniu muziejumi, Latvijos Tukumo muziejumi.

Kultūriniai turizmo skatinimo projektai

„Vėtrungių kelias“
„Pamario turizmo klasteris“

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Kalendorius Bilietų kainos