Įgyvendinami projektai


Kultūrinės veiklos projektai

Projektas „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Klaipėdos rajone“ vykdytas 2021 m. rugsėjo 1 – gruodžio 31 d. Projekto veiklos pobūdis  –\ edukacijos etnokultūrine tema, kuri atskleista kuriant filmą, atskleidžiant Mažosios Lietuvos regiono Priekulės miesto istoriją.  Projekto biudžetas –  1791,00 eurų. Filmavimui ir vertimams Klaipėdos rajono savivaldybė iš Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone projektų finansavimo programos skyrė 1254,00 eurų. Gargždų muziejus – 537,00 eurų.

https://www.youtube.com/watch?v=_1VEu4XRbek

2020 m. Lietuvos kultūros tarybos rėmimo fondo finansuojamas projektas "Stogdengystė Mažojoje Lietuvoje - raida ir reikšmė šiandien", skirtas finansavimas 2500 Eur, įstaigos prisidėjimas - 250 Eur.

2020 m. Lietuvos kultūros tarybos rėmimo fondo finansuojamas projektas "Maršrutas po Drevernos apylinkes su audiogidu", skirtas finansavimas - 8000 Eur, įstaigos prisidėjimas - 800 Eur.

2020 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros programos projektas "Mūsų žemės raštai", skirtas finansavimas - 700 Eur, įstaigos prisidėjimas - 280 Eur. 

2019 m. Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo projektas „I. Simonaitytės memorialinių baldų restauravimas“ skirtas finansavimas –  7000 Eur, įstaigos prisidėjimas – 980 Eur.

2019 m. Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo projektas „Klaipėdos rajono etnografiniai ir istoriniai tapatumo tyrimai I etapas“ skirtas finansavimas –  4300 Eur, įstaigos prisidėjimas – 500 Eur.

2019 m. Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo projektas „Kilnojamosios parodos „Dvaras Žemaitijoje: gyvenimas, ūkinė veikla, kultūra“ sukūrimas ir pristatymas“ skirtas finansavimas –  6890 Eur, įstaigos prisidėjimas – 700 Eur.

2019 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros programos projektas „Veiviržėnai – Žemaitijos dalis. Edukacijos sukūrimas ir pristatymas Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos muziejuje“ skirtas finansavimas – 700 Eur, įstaigos prisidėjimas – 700 Eur.

2018 m. LR Kultūros ministerijos projektas „Istorinės Mažosios Lietuvos knygos restauravimas“ – 1600 Eur, įstaigos prisidėjimas – 400 Eur.

2018 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros programos projektas „Klaipėdos rajono tautodailininkų darbų parodos atidarymas ir eksponavimas Tukumo muziejuje“ – 900 Eur, įstaigos prisidėjimas – 700 Eur.

2018 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo programa

projektas „Atiduok Tėvynei, ką privalai“ – 1440 Eur.

Tarptautiniai bendradarbiavimo ir partnerystės projektai

PROJEKTAS „CROSS-BORDER COOPERATION FROM COAST TO COAST“ NR. LT-RU-3-141

2021-2022 metais Gargždų krašto muziejus įgyvendina bendradarbiavimo projektą „Cross-border cooperation from coast to coast“ Nr. LT-RU-3-141.

Projekto trukmė – 18 mėnesių. Projekto vertė – 774 670,57 EUR, iš jų – 697 203,51 EUR fondo lėšos, 77 467,06 EUR – projekto partnerių prisidėjimas.

Projektu siekiama užmegzti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp vietos bendruomenių, valdžios institucijų ir projekto partnerių. Užsibrėžtų tikslų planuojama pasiekti organizuojant renginius ir dirbtuves bei sukuriant, atnaujinant reikalingą infrastruktūrą. Gargždų krašto muziejus planuoja konservuoti, restauruoti Jono Genio vėjo malūno detales, įrengiant ekspoziciją Agluonėnuose.

Neringos savivaldybės administracija planuoja restauruoti ir pritaikyti bendruomeninei veiklai vilą Juodkrantėje „Monbijou“.

Projekto vadovė – Sigita Bučnytė, Gargždų krašto muziejaus direktorė, projekto koordinatorė – Laura Martinkienė, Gargždų krašto muziejaus kuratorė, projekto finansininkė – Gintarė Rudienė, Gargždų krašto muziejaus vyriausioji buhalterė.

Daugiau informacijos apie programą: https://www.eni-cbc.eu/lr/lt/programa/apie-programa/14

Istorijos kryžkelės (Crossroads in History)     

2019–2021 m. Gargždų krašto muziejus partnerio teisėmis dalyvauja Europos regioninės plėtros fondo pagal Interreg Baltic Sea Region 2014–2020 m. programą  finansuojamame projekte „Crossroads in History“ (projekto Nr. STHB.05.01.00-SE-0154/18, projekto vertė - 489628,53 Eur.). Projektui vadovauja Kalmaro apskrities muziejus (Švedija). Projekto partneriais yra Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lenkijos Europos solidarumo centras, Gdansko nacionalinis muziejus, Vokietijos Vismaro miesto istorijos muziejus ir Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejus kaip projekto asocijuotasis partneris.

Projekto „Crossroads in History“ tikslai yra formuoti Pietų Baltijos regiono muziejų ir mokslo institucijų bendradarbiavimo tinklą plėtojant Švedijos Kalmaro apskrities muziejaus sukurtą praeities istorinių įvykių ir dabarties refleksijos istorinių tyrimų metodą „Time travel“ (Kelionė laiku) migracijos tema. Projekto metu kiekvienoje šalyje bus rengiamos idėjų generavimo, problemų modeliavimo sesijos, kompetencijų ugdymo seminarai,  leidžiama metodinė medžiaga, taip pat kuriamas „Time travel“ produktas,  kuriuo galės naudotis visi projekte dalyvaujantys partneriai, bei kiti suinteresuoti ne pelno siekiantys juridiniai ir fiziniai asmenys.

Projekto koordinatorė – Sandra Uktverytė, Gargždų krašto muziejaus kuratorė, projekto viešintoja – Sigita Bučnytė, Gargždų krašto muziejaus direktorė, projekto finansininkė – Vaiva Sungailė, Gargždų krašto muziejaus vyr. finansininkė, projekto veiklų vykdytoja - Laura Martinkienė, Gargždų krašto muziejaus filialo vadovė J. Gižo etnografinėje sodyboje. 

https://southbaltic.eu/-/new-projects-have-been-selected-for-fundi-1

2016–2018 m. projektas „Heritage bridge“ – su Suomijos Vasa muziejumi, Estijos nacionaliniu muziejumi, Latvijos Tukumo muziejumi.

Kultūriniai turizmo skatinimo projektai

„Vėtrungių kelias“
„Pamario turizmo klasteris“

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos