Administracinė informacija

Įgyvendinami projektai

KULTŪRINĖS VEIKLOS PROJEKTAI

2022 metais Gargždų krašto muziejus įgyvendina projektus:

„Susitikime muziejuje!”, finansuojamą Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės rėmimo specialiosios programos. Projekto partneriai: Viliaus Gaigalaičio globos namai, VšĮ „Senjorų dvaras“, Klaipėdos rajono Švietimo centras TAU. Daugiau apie projektą: https://www.youtube.com/watch?v=LrsqTIX5U1E

 „Ratu suku, miltus malu“, finansuotą Lietuvos kultūros tarybos Tolygios kultūrinės raidos Klaipėdos apskrities programos ir Klaipėdos rajono savivaldybės. Projekto įgyvendinimo metu pasirašyta sutartis su istoriku, humanitarinių mokslų daktaru, Lietuvos liaudies buities muziejaus atstovu Eligijumi Juvencijumi Morkūnu, su kuriuo bendradarbiaujama renkant bei sisteminant medžiagą apie vėjo malūnų istoriją. Įgyvendinant projektą „Ratu suku, miltus malu“ taip pat kurtos edukacinės priemonės ir organizuoti užsiėmimai mažiesiems muziejaus lankytojams.

„Klaipėdos regiono kultūros darbuotojų kūrybinės dirbtuvės: jaunimas ir kultūra“, kurio rezultatas – atlikta Vakarų Lietuvos muziejų analizė ir ištirta muziejų problematika – nepakankamas jaunimo įsitraukimas į muziejų veiklą bei kultūrą. Šiuo projektu buvo siekiama ugdyti kultūros darbuotojų modernųjį požiūrį į darbą muziejuje su jaunimu, plečiant kūrybiškumo ribas ir siekiant bendradarbiavimo tarp kultūrinių institucijų, ugdant gebėjimą kurti bendrus produktus jaunimui ir taip skatinti muziejų patrauklumą regione. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos Tolygios kultūrinės raidos Klaipėdos apskrities programos ir Klaipėdos rajono savivaldybės.

„Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Klaipėdos rajone“ II-asis etapas, finansuojamas Klaipėdos rajono savivaldybės Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone programos lėšomis. Daugiau apie projektą: https://www.youtube.com/watch?v=maJCAjKoxsc

2021 m. Lietuvos kultūros tarybos rėmimo fondo finansuojamas projektas „Gargždų krašto muziejaus medinio eksponato restauravimas“, skirtas finansavimas 2400 Eur, įstaigos prisidėjimas – 240 Eur.

2021 m. Lietuvos kultūros tarybos rėmimo fondo finansuojamas projektas "Modernios kultūros įstaigos darbuotojų kūrybinės dirbtuvės“, skirtas finansavimas 3600 Eur, įstaigos prisidėjimas – 1542,86 Eur.

2020 m. Lietuvos kultūros tarybos rėmimo fondo finansuojamas projektas "Stogdengystė Mažojoje Lietuvoje - raida ir reikšmė šiandien", skirtas finansavimas 2500 Eur, įstaigos prisidėjimas - 250 Eur.

2020 m. Lietuvos kultūros tarybos rėmimo fondo finansuojamas projektas "Maršrutas po Drevernos apylinkes su audiogidu", skirtas finansavimas - 8000 Eur, įstaigos prisidėjimas - 800 Eur.

2020 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros programos projektas "Mūsų žemės raštai", skirtas finansavimas - 700 Eur, įstaigos prisidėjimas - 280 Eur. 

2019 m. Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo projektas „I. Simonaitytės memorialinių baldų restauravimas“ skirtas finansavimas –  7000 Eur, įstaigos prisidėjimas – 980 Eur.

2019 m. Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo projektas „Klaipėdos rajono etnografiniai ir istoriniai tapatumo tyrimai I etapas“ skirtas finansavimas –  4300 Eur, įstaigos prisidėjimas – 500 Eur.

2019 m. Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo projektas „Kilnojamosios parodos „Dvaras Žemaitijoje: gyvenimas, ūkinė veikla, kultūra“ sukūrimas ir pristatymas“ skirtas finansavimas –  6890 Eur, įstaigos prisidėjimas – 700 Eur.

2019 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros programos projektas „Veiviržėnai – Žemaitijos dalis. Edukacijos sukūrimas ir pristatymas Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos muziejuje“ skirtas finansavimas – 700 Eur, įstaigos prisidėjimas – 700 Eur.

2018 m. LR Kultūros ministerijos projektas „Istorinės Mažosios Lietuvos knygos restauravimas“ – 1600 Eur, įstaigos prisidėjimas – 400 Eur.

2018 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros programos projektas „Klaipėdos rajono tautodailininkų darbų parodos atidarymas ir eksponavimas Tukumo muziejuje“ – 900 Eur, įstaigos prisidėjimas – 700 Eur.

2018 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo programa

projektas „Atiduok Tėvynei, ką privalai“ – 1440 Eur.

TARPTAUTINIAI BENDRADARBIAVIMO IR PARTENERYSTĖS PROJEKTAI

Istorijos kryžkelės (Crossroads in History)     

2019–2021 m. Gargždų krašto muziejus partnerio teisėmis dalyvauja Europos regioninės plėtros fondo pagal Interreg Baltic Sea Region 2014–2020 m. programą  finansuojamame projekte „Crossroads in History“ (projekto Nr. STHB.05.01.00-SE-0154/18, projekto vertė - 489628,53 Eur.). Projektui vadovauja Kalmaro apskrities muziejus (Švedija). Projekto partneriais yra Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lenkijos Europos solidarumo centras, Gdansko nacionalinis muziejus, Vokietijos Vismaro miesto istorijos muziejus ir Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejus kaip projekto asocijuotasis partneris.

Projekto „Crossroads in History“ tikslai yra formuoti Pietų Baltijos regiono muziejų ir mokslo institucijų bendradarbiavimo tinklą plėtojant Švedijos Kalmaro apskrities muziejaus sukurtą praeities istorinių įvykių ir dabarties refleksijos istorinių tyrimų metodą „Time travel“ (Kelionė laiku) migracijos tema. Projekto metu kiekvienoje šalyje bus rengiamos idėjų generavimo, problemų modeliavimo sesijos, kompetencijų ugdymo seminarai,  leidžiama metodinė medžiaga, taip pat kuriamas „Time travel“ produktas,  kuriuo galės naudotis visi projekte dalyvaujantys partneriai, bei kiti suinteresuoti ne pelno siekiantys juridiniai ir fiziniai asmenys.

Projekto vykdytoja – Sigita Bučnytė, Gargždų krašto muziejaus direktorė, projekto finansininkė – Gintarė Rudienė, Gargždų krašto muziejaus vyr. finansininkė, projekto veiklų vykdytoja - Laura Martinkienė, Gargždų krašto muziejaus filialo vadovė J. Gižo etnografinėje sodyboje. 

https://southbaltic.eu/-/new-projects-have-been-selected-for-fundi-1

2016–2018 m. projektas „Heritage bridge“ – su Suomijos Vasa muziejumi, Estijos nacionaliniu muziejumi, Latvijos Tukumo muziejumi.

PROJEKTAS „CROSS-BORDER COOPERATION FROM COAST TO COAST“ NR. LT-RU-3-141

2021-2022 metais Gargždų krašto muziejus įgyvendina bendradarbiavimo projektą „Cross-border cooperation from coast to coast“ Nr. LT-RU-3-141.

Projekto trukmė – 18 mėnesių. Projekto vertė – 774 670,57 EUR, iš jų – 697 203,51 EUR fondo lėšos, 77 467,06 EUR – projekto partnerių prisidėjimas.

Projektu siekiama užmegzti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp vietos bendruomenių, valdžios institucijų ir projekto partnerių. Užsibrėžtų tikslų planuojama pasiekti organizuojant renginius ir dirbtuves bei sukuriant, atnaujinant reikalingą infrastruktūrą. Gargždų krašto muziejus planuoja konservuoti, restauruoti Jono Genio vėjo malūno detales, įrengiant ekspoziciją Agluonėnuose.

Neringos savivaldybės administracija planuoja restauruoti ir pritaikyti bendruomeninei veiklai vilą Juodkrantėje „Monbijou“.

Projekto vadovė – Sigita Bučnytė, Gargždų krašto muziejaus direktorė, projekto koordinatorė – Laura Martinkienė, Gargždų krašto muziejaus kuratorė, projekto finansininkė – Gintarė Rudienė, Gargždų krašto muziejaus vyriausioji buhalterė.

Daugiau informacijos apie programą: https://www.eni-cbc.eu/lr/lt/programa/apie-programa/14

KULTŪRINIAI TURIZMO SKATINIMO PROJEKTAI

„Vėtrungių kelias“
„Pamario turizmo klasteris“

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos