Finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 m.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. aiškinamasis raštas II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-06-30

2021 m. 

2021 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

S20_4P11S03_2P11S02_1P11

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

S02_1P11 (1), S03_2P11 (1)S20_4P11 (1)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

PAGAL 2021.03.31 D. DUOMENIS, 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-30

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-31

2020 m.

2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m.

2019 m.

2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m.

2018 m. 

2018 m. I-III ketvirčio ataskaitos

2018 m. IV ketvirčio ataskaita

2017 m. 

2017 m. I - IV ketvirčio ataskaitos

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos