Publikacijos tema - Mykolas Vaitkus

2023 m. Klaipėdos rajone buvo minimos Mykolo Vaitkaus (1883-1973), kunigo, poeto, tarpukario kultūros veikėjo, memuarų autoriaus, 140-osios gimimo metinės.

M. Vaitkus gimė Gargžduose, tarpukariu gyveno Kaune, po Antrojo pasaulinio karo emigravo į JAV, ten ir palaidotas. Išleidęs ne vieną poezijos ir prozos knygą, M. Vaitkus į lietuvių literatūros istoriją įsirašė kaip neprilygstamas memuarų autorius. Jo prisiminimų knygose atgyja gyvenimas carinės Rusijos laikotarpio Žemaitijos miestelyje, studijų metai ir spalvingas kultūrinis gyvenimas tarpukario Kaune. Rašytojas bičiuliavosi su tokiomis asmenybėmis kaip prezidentas Aleksandras Stulginskis, „lito tėvas“ Vladas Jurgutis, rašytojai Maironis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Salomėja Nėris, operos solistas Kipras Petrauskas.

2023 m. spalio 27 d., M. Vaitkaus gimimo dieną, Gargžduose įvyko mokslinė konferencija „Nušvitusi dulkė“, kurią organizavo Gargždų kultūros centras, bendradarbiaudamas su Gargždų krašto muziejumi. Konferencijos dalyvių pranešimuose buvo analizuojamas Mykolo Vaitkaus kūrybos idėjų aktualumas, estetikos savitumas, analizuojamos istorinės gyvenimo metų Gargžduose ir studijų kunigų seminarijoje Kaune aplinkybės.

Kviečiame susipažinti su konferencijos „Nušvitusi dulkė“ metu perskaitytais pranešimais.

PUBLIKACIJOS TEMA - MYKOLAS VAITKUS

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos