Bilietų kainos

Eil. Nr.

Paslauga

Kaina eurais

1.

Lankytojo bilietas:

 

1.1.

1.1.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas;

1.1.2. aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;

1.1.3. asmenims, kuriems nustatytas 30-55 proc. darbingumo lygis;

1.1.4. nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;

1.1.5. asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų);

1.1.6. nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;

1.1.7. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

1.1.8. pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams (pateikus pažymėjimą)

1,00

1.2.

suaugusiam

2,00

1.3.

1.3.1.   ikimokyklinio amžiaus vaikams;

1.3.2. našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams;

1.3.3. asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

1.3.4. asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems;

1.3.5. Lietuvos muziejų darbuotojams iki 29 metų;

1.3.6. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams iki 29 metų;

1.3.7. Šeimos kortelės nariams;

Nuolaidas taikyti tik lankytojui pateikus teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą, išskyrus 1.3.1 papunktyje nurodytai lankytojų grupei;

0,00

2.

Įėjimas į muziejaus organizuojamą renginį, parodos atidarymą

0,00

3.

Muziejaus ekspozicijų, parodų lankymas paskutinį mėnesio penktadienį

0,00

4.

Vadovo paslauga ekskursijos muziejuje grupei iki 30 asmenų (1 val.)

10,00

5.

Vadovo paslauga ekskursijai po Klaipėdos rajoną lietuvių kalba grupei iki 30 asmenų, be transporto (1 val.)

20,00

6.

Vadovo paslauga ekskursijai po Klaipėdos rajoną užsienio kalba grupei iki 30 asmenų, be transporto (1 val.)

30,00

7.

Gargždų krašto muziejaus ir jo filialų organizuojamas edukacinis užsiėmimas:

 

7.1.

moksleiviui, studentui, pensininkui, neįgaliam asmeniui, būtinosios tarnybos kariui, ikimokyklinio amžiaus vaikui, vaikų globos namų auklėtiniui, mokytojui, lydinčiam mokinių grupes (pateikus pažymėjimą), Šeimos kortelės vartotojui (pateikus kortelę)

1,00

7.2.

suaugusiam

2,00

8.

Gargždų krašto muziejaus ir jo filialų organizuojamas edukacinis užsiėmimas užsienio kalba (grupei nuo 10 asmenų):

 

8.1.

moksleiviui, studentui, pensininkui, neįgaliam asmeniui, būtinosios tarnybos kariui (pateikus pažymėjimą), ikimokyklinio amžiaus vaikui, vaikų globos namų auklėtiniui, mokytojui, lydinčiam mokinių grupes, Šeimos kortelės vartotojui

3,00

8.2.

suaugusiam

5,00

9.

Gargždų krašto muziejaus ir jo filialų organizuojama specializuota (teminė, gimtadienio, mergvakario, vestuvių ir pan.) edukacija (asmeniui)

5,00

10.

Edukacinis užsiėmimas parengtas pagal „Kelionė laiku“ metodiką (asmeniui) (paslauga teikiama grupei nuo 12 dalyvių)

7,00

11.

Edukacinis užsiėmimas „Mano vėtrungė“:

 

11.1.

asmeniui arba šeimai, kai gaminama viena vėtrungė

20,00

11.2.

asmeniui, gaminant vieną vėtrungę grupėje (Kultūros paso programos dalyviui)

2,50

12.

Edukacinis užsiėmimas „Vėtrungės maišelis – eko draugelis“ (asmeniui)

5,00

13.

Kviestinių lektorių, mokytojų paskaita, edukacija (nuo 10 asmenų):

 

13.1.

moksleiviui, studentui, pensininkui, neįgaliam asmeniui, būtinosios tarnybos kariui (pateikus pažymėjimą), ikimokyklinio amžiaus vaikui, vaikų globos namų auklėtiniui, mokytojui, lydinčiam mokinių grupes, Šeimos kortelės vartotojui

3,00

13.2.

suaugusiam

5,00

14.

Muziejaus specialisto paruoštas informacinis pranešimas, paskaita (1 val.).

 

30,00 ir kelionės išlaidų apmokėjimas

15.

Katalogų, bukletų, atviručių, kalendoriukų, lankstinukų ir kt. smulkių leidinių, suvenyrų, meno dirbinių prekybai taikomas antkainis

10 proc., sumą apvalinant eurų tikslumu

16.

Muziejaus išleistų knygų, leidinių, skaitmeninių laikmenų prekybai taikomas antkainis

20 proc., sumą apvalinant eurų tikslumu

17.

Kitų leidyklų leidiniams taikomas antkainis

20 proc., sumą apvalinant eurų tikslumu

18.

Gargždų krašto muziejaus ir filialų patalpų nuoma renginiams, šventėms (1 val.)

20,00

19.

Gargždų krašto muziejaus ir filialų patalpų nuoma komercinių parodų, ekspozicijų organizavimui (1 para)

10,00 

20.

Muziejaus archyvų medžiagos kopijavimas:

 

20.1.

A4 formatas

0,30

20.2.

A4 formatas spalvotas

0,60

21.

Duomenų nuskaitymas (A4)

0,30

22.

Vaizdo ir garso archyvo perrašymas (10 min.)

3,00

23.

Filmavimas, fotografavimas muziejaus patalpose ekspozicijų, parodų apžiūros metu

2,00

24.

Filmavimas, fotografavimas komerciniais, asmeniniais tikslais muziejaus patalpose (1 val.)

30,00

25.

Audiogido nuoma (3 val.)

5,00

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos