Kiti muziejaus leidiniai

Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“ 2018-06-16 Nr. 45 (9682)
S. Vinciūnienė „Priekulės Šv. Antano Paduviečio katalikų bažnyčiai – 80“
Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“ 2018-04-21 Nr. 30 (9667)
M. Mockus „Dar kartą apie Otą Henriką Igelstriomą“
„Kultūros paminklai“, Nr. 22, 2018, ISSN 1392-155X
D. Vaičiulytė „Karaliaus Vilhelmo kanalo lyginamoji analizė: santykis su krašto praeitimi ir dabartimi“
„Tautodailės metraštis“, Nr. 32, Klaipėdos kraštas, 2017, ISSN 1392-8198
R. Šiurytė-Šimulienė „Gyvenimas šalia rubežiaus: Klaipėdos rajono tautodailė“

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Kalendorius Bilietų kainos