Neformalus ugdymas

Priekulės šauliai

Priekulės šaulių organizacijos istorija siekia tarpukarį, kai 1923 m. prie Lietuvos buvo prijungtas Klaipėdos kraštas. Šiuose įvykiuose aktyviai dalyvavo priekuliškiai. Tų pačių metų vasarą buvo įsteigtas Priekulės šaulių būrys, kuris gyvavo iki pat 1939 m.

Prieškario ir pokario politiniai įvykiai, II pasaulinis karas nutraukė šaulių veiklą, kuri vėl atgimė po 1991m. Tada Priekulėje pirmasis suaugusiųjų šaulių būrio vadas buvo Kazimieras Kačinskas. Ilgą laiką jaunųjų šaulių būriui vadovavo Kazimieras Margevičius. Nuo 2005 m. šauliškoji veikla buvo apmirusi. Viskas pakito, kai 2014 m. jauniesiems šauliams pradėjo vadovauti šaulys, karinis instruktorius Giedrius Sabaliauskas. Reikia paminėti šaulių ir Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus bendrą veiklą, kuri siekia dvidešimtmetį – tai ir muziejaus kūrimo metai, kai šauliai kartu su Klaipėdos rajono politinių kalinių ir tremtinių skyriumi rinko istorinę medžiagą, gražino aplinką, vykdė remonto darbus, tvarkė juridinius klausimus. Muziejus tapo tiek jaunųjų, tiek suaugusiųjų šaulių susiėjimų, mokymų vieta. Kartu organizuojame įvairius renginius, šventes. Skiriamos Švietimo ministerijos lėšos svariai prisideda prie šios programos vykdymo. Bendros pastangos davė vaisių - Priekulės šaulių būrys išaugo iki beveik 70 narių ir 2017 m. vasario 16 d. šventės metu tapo kuopa. inauguracijos metu buvo įteikta kuopos vėliavėlė- velukas Nr. 311.

Jaunieji LŠS nariai yra svarbūs šauliškų tradicijų puoselėtojai ir skleidėjai visuomenėje. Tad svarbu, kad jaunasis šaulys visuomet būtų pavyzdingas moksleivis, sūnus, dukra, pilietis. Jaunieji šauliai rengiami pagal 4 pakopų programą. Kiekvienų mokymų metu jaunuoliai įgyja teorinių ir praktinių žinių – karybos, Lietuvos istorijos, lyderystės, pilietiškumo, sveikos gyvensenos. Išlaikę gebėjimų egzaminą gauna tai liudijantį sertifikatą ir ženklą.
Nuo 2015 m. Priekulės jaunieji šauliai dalyvauja neformalaus ugdymo programoje „Atiduok Tėvynei, ką privalai“. Kassavaitiniai užsiėmimai penktadieniais vyksta Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejuje; taip pat lauko teritorijose bei Kairių poligone. Paprastai užsiėmimas trunka dvi valandas. Jei vyksta kitur arba eina į žygius, gali užtrukti nuo keliolikos valandų iki kelių parų. Pandemijos metu mokosi nuotoliniu būdu.

Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus filialo vadovė Sabina Vincūnienė.

Filmuota medžiaga:
1. Nuorodos į You Tube – išgyvenimo pamokos:
https://www.youtube.com/watch?v=uxY_VUo17ao
https://www.youtube.com/watch?v=yJpLLUPZ71U
https://www.youtube.com/watch?v=G1HR7VuQEHk&feature=share

2. Nuoroda į Facebook – Priekulės šaulių kuopos įkūrimas 2017 m. vasario 16 d.:

https://www.facebook.com/priekulessauliai/videos/vb.938101289545537/1352502594772069/?type=2&theater

Nuotraukų sąrašas:
1. Jaunųjų šaulių žygis „Partizanų keliu“ iš Priekulės į Vanagus. 2016 m. rugsėjo 10 d. Autorė Airida Žukienė.
2. Jaunieji šauliai po priesaikos priėmimo. Drukiai, 2015 m.
3. Priekulės šaulių kuopos inauguracija. 2017 m. vasario 16 d. Priekulės aikštė.


Galerija


Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos