Naujienos

Darbo pasiūlymas filialo vadovo pareigoms I. Simonaitytės memorialiniame muziejuje užimti

2020 03 12

Darbo skelbimas

2020-03-09

 

Duomenys apie įstaigą: Gargždų krašto muziejus, biudžetinė įstaiga, Sodo g. 5, Gargždai, LT-96136, kodas 300112970.

Pareigybės pavadinimas: I. Simonaitytės memorialinio muziejaus (Vingio g. 11, Priekulė)  filialo vadovo pareigoms užimti (pakaitinė pareigybė).

Pareigybės aprašymas, kvalifikaciniai reikalavimai: pareigybės lygis – A2.

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: užtikrinti Gargždų krašto muziejaus filialų (toliau – Muziejus) veiklą, nuosekliai vykdant filiale pristatomos tematikos ir jos potemių tyrinėjimą, medžiagos bei eksponatų rinkimą, maksimalų įveiklinimą bei veiklų viešinimą. Filialo vadovas atsakingas už ryšių su švietimo, kultūros, verslo, vietos bendruomenės ir kitų organizacijų nariais mezgimą bei palaikymą. Edukacinių programų kūrimą bei vedimą, savalaikį pasiūlos atnaujinimą.

Dokumentus priimami: Pretendentų dokumentai priimami per 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo, t.y. iki 2020 m. kovo 23 dienos (imtinai).

Pretendentas dokumentus teikia tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/gargzdu-krasto-muziejaus-filialas-i-simonaitytes-memorialinis-muziejus-muziejininkas-pakaitine-pareigybe-atlygis-neatskaicius-mokesciu-1305-eur-322;637970.html

 Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Asmens dokumento kopiją;

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Gyvenimo aprašymą (CV);

4. Pretendento anketą;

5. Veiklos programa.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Daugiau informacijos ir galimybė teikti dokumentus:

Kontaktinis asmuo: direktorė Sigita Bučnytė, tel. (8 46) 45 22 14, mob. 8 670 37 145, el. paštas: info@gargzdumuziejus.lt

Skelbimo publikavimo data: 2020 m. kovo 9 d.

Skelbimas galioja iki: 2020 m. kovo 23 d. (įskaitytinai)


0001_brown-plain-collages-facebook-post-1_1584004084-b2a000e23c126b0f22105b05b73b5e66.jpg

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos