Naujienos

Darbo pasiūlymas filialo vadovo pareigoms I. Simonaitytės memorialiniame muziejuje užimti

2019 05 30

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

6.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

6.2. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą.

6.3. užpildytą pretendento anketą (1 priedas);

6.4. savo, kaip filialo vadovo, veiklos programą;

6.5. pretendentas gali pateikti šiuos papildomus dokumentus: kandidato privalumus patvirtinančius dokumentus, pavyzdžiui: darbo stažą muziejinėje veikloje (jeigu toks yra) patvirtinančių dokumentų kopijas, buvusių darbdavių rekomendacijas ir t.t.

7. Dokumentų pateikimas:

7.1. Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

7.2. pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemoje ir Gargždų krašto muziejaus internetinėje svetainėje.

7.3. Dokumentus pretendentai teikia iki 2019 m. birželio 13 d. įskaitytinai.

7.4. pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima Gargždų krašto muziejaus vadovas), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

8. Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu.

9. Išsamesnė informacija apie konkursą: Sigita Bučnytė, Gargždų krašto muziejaus direktorė, tel. (8 46) 45 22 14 , mob. tel. (8 670) 37145.

Pareigybės aprašymas ir pretendento anketa atsisiųsti:

Darbo skelbimas:


0001_let-the-sea-set-you-free-1_1559293781-c1dcbf153b68360e508465555a53f4b1.png

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos