Naujienos

Darbo pasiūlymas vyriausiojo buhalterio darbo vietai užimti

2020 10 22

GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJAUS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO (TERMINUOTA DARBO SUTARTIS) DARBO VIETAI UŽIMTI

 2020-10-20

 Pareigybės pavadinimas: Gargždų krašto muziejaus (Sodo g. 5, Gargždai)  vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti (terminuota darbo sutartis).

Pareigybės aprašymas, kvalifikaciniai reikalavimai: pareigybės lygis – A2.

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: užtikrinti tinkamą Gargždų krašto muziejaus (toliau – Muziejus) finansų apskaitos planavimą, organizavimą ir administravimą. Vyriausias buhalteris užtikrina finansinių duomenų tikslumą ir atitiktį nustatytiems apskaitos standartams ir procedūroms, vykdo pavestų Muziejaus buhalterinių procesų ir dokumentacijos administravimą.

Dokumentus priimami: Pretendentų dokumentai priimami per 7 kalendorines dienas po konkurso paskelbimo, t.y. iki 2020 spalio 27 dienos (imtinai).

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-buhalteris-terminuota-darbo-sutartis-1232-eur-neatskaicius-mokesciu-322;671720.html

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Asmens dokumento kopiją;

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Gyvenimo aprašymą (CV);

4. Pretendento anketą (1 priedas);

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Daugiau informacijos ir galimybė teikti dokumentus:

Kontaktinis asmuo: direktorė Sigita Bučnytė, tel. (8 46) 45 22 14, mob. 8 670 37 145, el. paštas: info@gargzdumuziejus.lt

Skelbimo publikavimo data: 2020 m. spalio 20 d.

Skelbimas galioja iki: 2020 m. spalio 27 d. (įskaitytinai)

 


0001_blue-cyber-monday-sale-announcement-facebook-post_1603363133-a09aea4877272f6b4508f271c447dd42.jpg

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Kalendorius Bilietų kainos