Naujienos

Darbo pasiūlymas

2020 05 20

GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJAUS FILIALO I.SIMONAITYTĖS MEMORIALINIO MUZIEJAUS VADOVO (TERMINUOTA DARBO SUTARTIS) DARBO VIETAI UŽIMTI

 

2020-05-18

 

Pareigybės pavadinimas: I. Simonaitytės memorialinio muziejas (Vingio g. 11, Priekulė)  filialo vadovo pareigoms užimti (terminuota darbo sutartis).

Pareigybės aprašymas, kvalifikaciniai reikalavimai: pareigybės lygis – A2.

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: užtikrinti Gargždų krašto muziejaus filialų (toliau – Muziejus) veiklą, nuosekliai vykdant filiale pristatomos tematikos ir jos potemių tyrinėjimą, medžiagos bei eksponatų rinkimą, maksimalų įveiklinimą bei veiklų viešinimą. Filialo vadovas atsakingas už ryšių su švietimo, kultūros, verslo, vietos bendruomenės ir kitų organizacijų nariais mezgimą bei palaikymą. Edukacinių programų kūrimą bei vedimą, savalaikį pasiūlos atnaujinimą.

Dokumentus priimami: Pretendentų dokumentai priimami per 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo, t.y. iki 2020 birželio 1 dienos (imtinai).

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/gargzdu-krasto-muziejaus-filialas-i-simonaitytes-memorialinis-muziejus-filialo-vadovas-terminuota-darbo-sutartis-keoficientas-742-322;646140.html

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Asmens dokumento kopiją;

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Gyvenimo aprašymą (CV);

4. Pretendento anketą (1 priedas);

5. Veiklos programa/strateginės veiklos gairės

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Daugiau informacijos ir galimybė teikti dokumentus:

Kontaktinis asmuo: direktorė Sigita Bučnytė, tel. (8 46) 45 22 14, mob. 8 670 37 145, el. paštas: info@gargzdumuziejus.lt

Skelbimo publikavimo data: 2020 m. gegužės 18 d.

Skelbimas galioja iki: 2020 m. birželio 1 d. (įskaitytinai)

 

 

 


0001_2_1589964066-3e18a1b00169762fc16e8ec448654e4b.jpg

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos