Naujienos

Darbo pasiūlymas

2023 02 08

PATVIRTINTI
Gargždų krašto muziejaus direktorės
Sigitos Bučnytės
023-02-06 įsakymu MP-10
 
GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJAUS MUZIEJININKO (ISTORIKO) DARBO VIETAI UŽIMTI
 
2023-02-06
 
Pareigybės pavadinimas: Muziejininko (istoriko) pareigoms užimti.

Pareigybės aprašymas, kvalifikaciniai reikalavimai: pareigybės lygis – A2.

Darbo vieta: Priekulė, Klaipėdos r.

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: Muziejus tiria ir pristato dviejų etnografinių regionų (M. Lietuvos ir Žemaitijos) istoriją, kultūrą bei tradicijas. Konkursą laimėjusiam kandidatui bus pavesta dirbti su Mažosios Lietuvos istorijos tyrimu bei pristatymu.

Dokumentus priimami: Pretendentų dokumentai priimami per 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo, t.y. iki 2023 vasario 21 dienos (imtinai).

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/muziejininkas-istorikas-322;858980.html

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Asmens dokumento kopiją;

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Gyvenimo aprašymą (CV);

4. Pretendento anketą (1 priedas);

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Daugiau informacijos ir galimybė teikti dokumentus:

Kontaktinis asmuo: direktorė Sigita Bučnytė, tel. (8 46) 45 22 14, mob. 8 670 37 145, el. paštas: info@gargzdumuziejus.lt

Skelbimo publikavimo data: 2023 m. vasario 7 d.

Skelbimas galioja iki: 2023 m. vasario 21 d. (įskaitytinai)

 


0001_brown-plain-collages-facebook-post_1675843224-aac1840052f38fb8a2cd2c651c480b75.jpg

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos