Naujienos

Restauruojamas Gargždų krašto muziejaus eksponatas – kraičio skrynia

2021 12 15

Nuo XVI amžiaus Lietuvoje minimos skrynios – baldas, vaidinęs ypatingą vaidmenį moters gyvenime. Kraičio skrynioje buvo kaupiami gražiausi audiniai, rūbai, skirti moters gyvenimui sukurtoje šeimoje. Ilgainiui motinos kraičio skrynia pereidavo dukteriai. Pagal Lietuvos etnografinius regionus skyrėsi skrynių dydis, forma bei puošybos elementai. Pagal šeimininkės socialinį sluoksnį, darbštumą – skrynios turinys.

Gargždų krašto muziejaus filiale Agluonėnų etnografinėje sodyboje saugomos skrynios, atspindinčios skirtingus laikotarpius bei šeimų istorijas. Viena jų eksponuojama pagrindiniame name (ekspozicijoje), likusios saugomos – saugykloje. Siekiama palaipsniui paruošti ekspozicinę erdvę, skirtą skrynioms ir jų pristatymui. Bus sukurtas virtualus eksponato pristatymas, kuris vėliau bus panaudotas kuriamai virtualiai parodai. Šis projektas – pirmas žingsnis konservuojant, restauruojant ir įveiklinant šį ypatingą baldą.

Skrynia gauta iš Veiviržėnų seniūnijos (Klaipėdos r.), Žemaitijos etnografinio regiono. Didelė dalis muziejaus veiklos skirta tyrimams dviejų etnografinių regionų kultūros, istorijos, papročių susidūrimui, asimiliacinių ir priešpriešos procesų identifikavimui. Tipinėje Klaipėdos krašto gyventojo sodyboje, kur eksponuojami šiam kraštui būdingi etnografiniai eksponatai, pasakojimo

papildymas gretimo etnografinio regiono detalėmis – galimybė kurti nuoseklesnį pasakojimą.

Planuojama konservavus bei restauravus eksponatą, eksponuoti Agluonėnų etnografinėje sodyboje pristatant dviejų etnografinių regionų istoriją, kultūrą ir socialinę sanklodą. Taip pat šis eksponatas taptų edukacijų „Prisijaukink pasaką“, „Manasis pasaulio medis“ neatsiejama dalimi, nes būtų pristatoma skrynios puošyba, kuri turi ne tik estetinę, bet ir simbolinę reikšmę.

Šis baldas bus eksponuojamas nuolat, o šaltuoju metų laiku būtų saugomas 2020 m. atnaujintose Agluonėnų etnografinės sodybos saugyklose, kur užtikrinamos tinkamos sąlygos.

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos