Naujienos

Vytauto Majoro vardo premija

2020 11 03

Vytauto Majoro vardo tautodailininko premija siekiama paskatinti Klaipėdos rajono liaudies meno kūrėjų aktyvumą, kūrybiškumą, meistriškumą, pagerbti tautodailininkus, tęsiančius senųjų amatų tradicijas.

Premija gali būti skiriama Klaipėdos rajone gyvenantiems ir dirbantiems Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus Gargždų sekcijos nariams, meno kūrėjams, priklausantiems Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijai, tradicinių amatų meistrams, kurių gaminiai yra sertifikuoti (toliau – Tautodailininkas) už aktyvią, kūrybingą veiklą tautodailės srityje

Kandidatus premijai gauti gali siūlyti:Klaipėdos rajono kultūros, švietimo įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, pavieniai asmenys.

Užklijuotame voke pateikiami šie dokumentai:

1)   siūlomo premijuoti Tautodailininko pastarųjų penkerių metų kūrybinės veiklos tautodailės srityje reikšmingų nuopelnų, visuomeninės veiklos pasiekimų aprašymas;

2)   viena rekomendacija (asociacijos ar sąjungos, kuriai Tautodailininkas priklauso, arba tautodailę ir amatus puoselėjančios įstaigos ar organizacijos, arba menotyrininko);

3)   dalyvavimo tautodailės šventėse, konkursuose, parodose ir kituose renginiuose patvirtinimo dokumentų kopijos ir kitokia iliustracinė medžiaga (5‒8 darbų fotografijos, leidiniai, lankstinukai, pan.).

Dokumentai iki lapkričio 23  d. (imtinai) priimami Klaipėdos rajono savivaldybės viename langelyje (Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, 122 kab.) arba gali būti įmetami į Savivaldybės pašto dėžutę.

Dokumentai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: Teikimas Vytauto Majoro vardo tautodailininko premijai gauti, pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė), adresas ir telefono numeris.

Premijos skyrimo nuostatai skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje adresu www.klaipedos-r.lt (Kultūra/Etninė kultūra/Vytauto Majoro vardo premijos skyrimo nuostatai). 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis įKultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyrių, tel. (8 46) 47 15 66, el. paštu jurate.dobrovolskiene@klaipedos-r.lt


0001_majoro-premija_1604391725-d2f9765ddfcf6c480da578dcc46fa628.jpg

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos