Naujienos

XVI-XX a. pradžios Klaipėdos krašto mokytojas

2021 10 05

Sveikindami mokytojus su Mokytojų diena, norėtume prisiminti, koks buvo XVI-XX a. pradžios Klaipėdos krašto mokytojas. Mokytojas turėjo mokyti dorovės, moralės, religinių tiesų, talkinti kunigui pastoraciniame darbe, prireikus jį pavaduoti, gebėti giedoti bei pradėti giesmes, vargonuoti. Tarnauti pavyzdžiu bendruomenei, mokėti vokiečių bei vietinių gyventojų kalbas (iki germanizacijos), piešti, užsienio kalbas. Skaitydami mokytojų biografijas pastebime daug atsidavimo bendruomenės reikalams: mokyklos statyba, tautosakos rinkimas, bendradarbiavimas leidžiant lietuvišką spaudą, knygų, vadovėlių rašymas, draugijų steigimas. Vieni tokių, aukščiau minimais nuopelnais pasižymėjusieji Agluonėnų ir kt. mokyklų mokytojai: Jonas Purvinas bei Kristupas Kūmutaitis.
Jonas Purvinas, baigęs Klaipėdos mokytojų seminariją ne tik dirbo mokytoju Agluonėnuose, bet ir pats sukūrė ir išleido vadovėlius: 1924 m. išleido Ewangeliszką tikybos knygą, pirmąjį tikybos vadovėlį Klaipėdos krašto mokykloms bei parengė aritmetikos vadovėlį „Skaičiavimo knygos“ (1927 m.)kartu su mokytoju Ottu Lewandowskiu bei ėmėsi naujos modernios mokyklos statybos darbų. Ši mokykla atitiko tų laikų modernios mokyklos reikalavimus: numatytos atskiros durys pertraukos metu išėjimui į kiemą, patalpa mokymo priemonėms saugoti, butas pedagogo šeimai su vonia, kas buvo negirdėta kaimo vietovėje.Tačiau savo statytoje mokykloje padirbo tik metus, 1926 m. išsikėlė į Dovilus. Jo statyta mokykla išliko iki šiol. Matosi įvažiavus į Agluonėnus prie kelio.
Kristupas Kūmutáitis, lietuvių mokytojas, spaudos darbuotojas.1868 m. baigė Karalienės mokytojų seminariją. Nuo 1876 iki pabaigos Kūmutaitis sudarinėjo ir redagavo pirmąjį Mažosios Lietuvos lietuvišką kalendorių Prūsiškos kalendros. 1852 pas Kūmutaitį atvyko ir namuose buvo apsistojęs Augustas Schleicheris (1821–1868), nusprendęs išmokti gyvos lietuvių kalbos, jie bendradarbiavo išleidžiant lietuvių kalbos chrestomatiją “Lietuvių kalbos skaitiniai ir žodynas“. Kūmutaitis šiai knygai sudarė priežodžių skyrių, pateikė daug užrašytos tautosakos. Kristupas Kūmutaitis turėjo etnologo savybių: rinko tautosaką ir užrašinėjo. Užrašė pasakas „Apie sūnų, kuris išėjo baimės ieškoti“, „Apie laumes“, Apie kuršiuką“ ir kt. Buvo įsteigęs kredito draugiją.

0001_244390444_3661064313996722_1181780232468027592_n_1633435455-93968a6ed7434ce6faf388836b6974d5.jpg

Galerija


Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos