Naujienos

Žymaus vokiečių filosofo Imanuelio Kanto kilmė - Klaipėdos rajono Kantvainių kaime

2019 07 16

1955 m. išeivijos laikraščio „Dirva“ straipsnyje „Kurios kilmės Imanuelis Kantas“ dr. Martynas Anysas pateikia vokiečių mokslininkų Mortensenų išvadas apie I. Kanto šaknis pagal tėvo liniją, kurios siekia Agluonėnų sen. Kantvainių kaimą. Pats I. Kantas save kildino iš škotų, tačiau pasak profesoriaus Alvydo Jokubaičio patys vokiečių istorikai, atradę dokumentus Karaliaučiaus miesto archyvuose, išvežtuose karo metais ir saugomuose Vokietijoje, buvo nustebę ir paneigė škotišką I. Kanto kilmę.
Kanto prosenelis karčiamninkas, miręs 1670 m. Verdainėje prie Šilokarčiamos. Jo senelis Hansas Kantas miręs 1715 m. buvęs balnininkas Klaipėdoje. Kanto tėvas Jonas-Jurgis užsiėmęs tuo pačiu amatu Karaliaučiuje, kur 1746 m. miręs.

I. Kantas gimė 1724 m. Karaliaučiuje, visą laiką ten gyveno ir ten mirė 1804 m. Kokie pateikiami įrodymai? Vienas jų, kad Richardo Kanto (prosenelio) palikimui tvarkyti buvo paskirtas tulkas –vertėjas, skirtas lietuvių - kuršių kalboms. Tokie tulkai buvo skiriami turint reikalų su autochtonais (vietiniais), bet ne su škotais. Kitas, kad tvarkant palikimą Hansas Kantas pareiškė, jog jis atsikraustęs į Klaipėdą iš Priekuliškių (Priekulės). Priekulėje tuo laikotarpiu ir kelis šimtmečius prieš tai tikrai randamas kuršių kilmės „vaggeris“ šaltyšius Kantas. Tai yra vienintelė tos pavardės šeima visame Klaipėdos krašte. Ir pasak istorikų Mortensenų, nėra abejonių, kad Richardas Kantas iš šitos šaltyšiaus Kanto šeimos. Jo pavardė išliko dabartiniuose Katvainiuose, 5 km į Šiaurės rytus nuo Priekulės, prie Agluonos upės kairiojo kranto.

Oficialiai kaimas vadinosi Kantvainiai, bet gyventojai juos vadino Kantvoniais, vokiškai „Kantwohnen“. Lietuvių išeivijos Vydūno premijos laureatas ir Klaipėdos krašto direktorijos narys (1935 m.) Martynas Anysas daro išvadą, kad Kanto protėviai gyvenę Kantvainiuose save vadino ne Kantais, bet Kantvoniais, kurie davė savo pavardę šitai apylinkei pavadinti. Šiame krašte yra daug kaimų, kurie gavo savo pavadinimus iš ten gyvenusių šeimų.: Vanagas- Vanagai, Sauga-Saugai, Kisinis-Kisiniai, Dreižis-Dreižiai, Dovilas-Dovilai, Sakūtis-Sakūčiai, Gediminas-Gediminai. 


2014 m. Agluonėnų seniūnijos ir bendruomenės pastangomis Kantvainiuose buvo surengta konferencija I. Kanto kilmei pažymėti, kurioje dalyvavo Vilniaus universiteto prof. Alvydas Jokubaitis, doc. Nerija Putinaitė, istorikė doc. Silva Pocytė. Jos metu pastatytas krikštas Agluonėnų Lietuvninkų ąžuolyne I. Kanto prosenelio Richardo Kanto atminties įamžinimui.

Giedrė Rudaitytė, filialo Agluonėnų etnografinėje sodyboje vadovė


0001_67158695_1751694538267052_2734402319251668992_o_1563359051-a91df6952571f8f8ffb3cc737eb01b68.jpg

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos