1950 m. vasario 16 d.

1950 m. vasario 16 d.

1950 m. vasario 16 d. Aisėnų miške, Pėžaičių apylinkėje, Priekulės r., žuvo:
1. Pranas Auškalnis-Laisvė, Juozo, g. 1923 m. Vilkiuose, Veiviržėnų vlsč. Dariaus tėvūnijos
štabo darbuotojas. Partizaninėje kovoje nuo 1945 m.
2. Konstantinas Butkevičius, Mykolo, sl. Lyra, g. 1912 m. rugpjūčio 8 d., m. Rietave.
Eilinis partizanas. Partizaninėje kovoje nuo 1949 m.
3. Eduardas Gavrilčikas, Eduardo, sl. Aidas, Vytenis g. 1914 m. Surviliškių mstl., Dotnuvos
vlsč., Kėdainių apskr. Eilinis partizanas. Partizaninėje kovoje nuo 1948 m.
4. Bronislava Žemgulytė-Lietuvaitė, Žemčiūgas, g. 1925 m. Juodupyje, Veiviržėnų vlsč.

Eilinė partizanė. Partizaninėje kovoje nuo 1949 m.
MGB duomenimis Laisvės bunkerio vietą saugumiečiai sužinojo ištardę vieną Aisėnų gyventoją, partizanų ryšininką. Bunkeris buvo apsuptas, vyko susišaudymas, kurio metu žuvo minėti partizanai. Žuvusių partizanų kūnai buvo vežami niekinimui į Veiviržėnų, Dovilų bei Priekulės MGB būstines. Tiksli užkasimo vieta nežinoma. 1991 m. žūties vietoje partizanų atminimui pastatytas ąžuolinis kryžius, vėliau tipinis Genocido centro atminimo ženklas. Taip pat šie partizanai simboliškai perlaidoti Veiviržėnų kapinėse. Kartu palaidotas (surasti palaikai Šilalės rajone) partizanas Juozas Auškalnis-Ąžuolas (Prano brolis). Jiems pastatytas memorialinis paminklas, kurio autorius liaudies meistras Vytautas Majoras.

Grupinė nuotrauka Nr. 1
Aisėnų miške 1990 m. lapkričio 17 d. pastatytas ir pašventintas ąžuolinis kryžius, skirtas 1950 . vasario 16 d. Rambyno (Pilies) būrio vado Prano Auškalnio-Laisvės, partizanų Konstantino Butkevičiaus-Lyros, Eduardo Gavrilčiko-Aidoir Bronislavos Žemgulytės-lietuvaitės atminimui. Pastatytas LPKTS Veiviržėnų miestelio skyriaus pirmininkės Liucijos Padagienės ir artimųjų iniciatyva. Kryžiaus autoriai – aisėniškiai Antanas Ruškys ir Povilas Stirbys.

Straipsnį parengė Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus vadovė Sabina Vinciūnienė.


Galerija


Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos