1951 m. trėmimai Klaipėdos rajone

1951 m. trėmimai Klaipėdos rajone

Trėmimo, kodiniu pavadinimu Ruduo (Osen), 1951 m. spalio mėnesį iš Klaipėdos rajono visų 11 seniūnijų buvo ištremti 466 žmonės (patikslinti duomenys). Minima Tomsko sritis ir Krasnojarsko kraštas.

Tremiant iš Klaipėdos apskrities, pirminė tremties vagonų formavimo vieta buvo Priekulės geležinkelio stotis. Ten buvo vežami žmonės iš vakarinių, pietrytinių Klaipėdos apskrities vietovių. Pajudėjus ešelonui Klaipėdos – Mažeikių kryptimi ir iš aplinkinių vietų. Tremties maršrutas driekėsi Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Rusijos teritorijomis.  Kai buvo pasiektos galutinės stotys, esančios Užuralėje, jau buvo prasidėjusi žiema. Išlaipinti tremtiniai bandė sušilti, kūrendami laužus perone. Ryte jų pasiimti atvyko tarybinių ūkių, kolūkių atstovai. Žmonės buvo apžiūrimi kaip viduramžių vergų turguose – tikrinami dantys, sudėjimas. Mamos su mažais vaikais turėjo mažiausią vertę. Vietiniams buvo pranešama, kad atvyksta banditai. Gyvenimo sąlygos buvo baisios, nei normalaus buto, nei maisto. Buvo ruduo, derlius pagal darbadienius buvo padalytas, tad tremtiniams teko suktis kaip išmano. Prekiavo atsivežtais daiktais, noromis nenoromis tapdavo ir vagimis, kai nugvelbdavo kelias saujas grūdų. Apie padoresnį rūbą nebuvo nė kalbos. Vaikščiodavo lopytomis perlopytomis drapanomis, nudrengtais batais. Prisimena, kad pavasarį visos balandos ir dilgės iš patvorių buvo nuvalgytos. Daug atsiminimų prirašyta šia tema, visi jie panašūs ir skirtingi tuo pačiu.

Filialo vadovė S. Vinciūnienė

Nuotraukos aprašas: muziejininko inžinieriaus Igno Jablonskio tremties vagone daryta nuotrauka. 1951 m. spalio mėn./nuotrauka iš straipsnio „Kaip jie mus trėmė“ laikraštyje Vakarų ekspresas, 2015-12-02/


Galerija


Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos