Spalio mėnesio eksponatas

Vario rūdos kolekcija

Sukaupė buvęs politinis kalinys  Jono Gricius, 1954-1956 m kalėjęs Džezkazgano lageryje, Kazachijos TSR. Kolekciją sudaro 30 vario rūdų pavyzdžių, sudėtų į medinę, chaki spalvos dėžutę. Dangčio vidinėje dalyje įdėtas šių pavyzdžių ir vietovių, kuriose kalėjo Jonas Gricius, aprašas.

Eksponatą 2011 m. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejui padovanojo Jonas Gricius.

Legenda

Jonas Gricius  1953 m. tarnavo tarybinėje armijoje Novosibirske. Toje pačioje kuopoje buvo ir daugiau lietuvių. Dažnai kalbėdavosi apie pokario įvykius. Joną Gricių išdavė kuopos raštininkas Petras (pavardė žinoma, buvęs KGB agentas). Jonas Gricius, remiantis šio asmens parodymais buvo suimtas, tardomas, kalėjo 9 mėnesius Novosibirsko kalėjimo vienutėje. Novosibirsko Karo tribunolo teismas Joną Gricių nuteisė už kontrrevoliucinę veiklą pagal  SSSR  baudžiamojo kodekso 58 straipsnį 10 metų bausme, atliekant ją lageryje ir papildomai 5 metus tremties be teisės grįžti į Lietuvą. Nuo 1953 m. balandžio mėn. iki 1956 m. liepos mėn. kalėjo Novosibirsko (Sibiras), Kingyro, Džezkazgano (Kazachijos TSR) lageriuose. Lageriuose dirbo statybininku, rūdakasiu. 1954 m. dalyvavo Kingyro lagerio politinių kalinių sukilime. 1956 m. liepos mėn. teismo nuosprendžiu iš įkalinimo vietos buvo paleistas, grįžo į Lietuvą. Šiuo metu gyvena Gargžduose.

 Leituvos Aukščiausiojo teismo pažyma


Galerija


Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Kalendorius Bilietų kainos