Sausio mėnesio eksponatas

Laikraštis "Trimitas"

Kviečiame susipažinti kaip žmonės Lietuvoje sutiko Naujus metus 1932 - aisiais metais ir paskaityti tų dienų aktualijas laikraštyje „Trimitas".

Laikraštis „Trimitas" - Tėvynės gynėjų laikraštis, savaitinis šaulių žurnalas, ėjęs 1920–1940 m. ir nuo 1990 m. Kaune.

1920–1940 m. leido Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdyba. Išėjo 1021 numeris. Leido priedus „Mūsų Vilnius“, „Vasario 16“, „Žalgiris“. Tiražas 1939 m. – 25 000 egz.

Nušvietė šaulių organizacijos tikslus, uždavinius, veiklą, rašė apie Lietuvos ekonominį, politini ir kultūrinį gyvenimą, spausdino grožinės literatūros kūrinius.

Eksponatas saugomas Agluonėnų etnografinėje sodyboje.

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Kalendorius Bilietų kainos