Jonas Grevys

Jonas Grevys, sl. Žvalgas, g. 1929 m. Pajūryje, Rietavo vlsč. Eilinis partizanas. Žuvo 1950 m. liepos 27 d. Šilininkuose, Priekulės r.

Apie tai 1950 m. liepos 27 d. Klaipėdos apskrities MGB viršininko spec. suvestinėje rašoma, kad tą dieną 5 val. ryto „iš Stepono Grevio „miškinių“ gaujos (rus. „bandy“) atvyko legalizuotis Petras Cirtautas, Mykolo, g. 1929 m., sl. Laisvūnas, kuris pranešė, kad traukdamas per mišką Priekulės rajone Vanagų kaime jis nušovė Geležinio Vilko gaujos narį Justiną Diglį (Dyglį?), Stasio, g. 1930 m., sl. Dragūnas“. Dokumente pažymėta, kad P. Cirtautas MGB „papasakojo, kur slepiasi kiti Grevio gaujos nariai“. Priekulės MGB skyriaus darbuotojams nuvykus į Vanagų kaimą, ten rastas nušauto Justino Diglio kūnas. Tą pačią  dieną per MGB operaciją Šiliniškių (turi būti Šilininkų) kaime, Priekulės rajone, Bleikienės sodyboje buvo aptikti 2 partizanai. Jiems bandžius bėgti, vienas jų – Jonas Grevys, Juozo, g. 1929 m. Pajūrio km., Rietavo vlsč., sl. Žvalgas, buvo nušautas.

Augustas Papievis, Juozo, sl. Katinas, , g. 1930 m. Plungės r. Juodeikių k. Eilinis partizanas. Žuvo 1950 m. liepos 16 d. per MGB Priekulės skyriaus vykdytą operaciją.

Albinas Stonkus, sl. Strėlė, g. 1928 m. Rietavo vlsč., gyv. Poškose, Agluonėnų vlsč. Eilinis

partizanas. Partizaninėje kovoje nuo 1949 m. Žuvo 1950 m. liepos 2 d. Bareikose, Priekulės r.

Jurgis Gailius, Jurgio, sl. Tigras, g. 1927 Jauniuose, Švėkšnos vlsč. Eilinis partizanas.

Partizaninėje kovoje nuo 1950 m. Žuvo 1950 m. rugpjūčio 6 d. Vilkų Kampo k.,Švėkšnos apyl.

MGB pažymoje dėl agentūrinės bylos Nr. 29 „Išdavikai“, sudarytoje 1952 m. birželio mėnesį, rašoma, kad 1950 m. rugpjūčio 6 d. buvo nušautas Geležinio Vilko grupės, kuriai vadovavo Jonas Agintas, narys Jurgis Gailius, Jurgio, sl. Tigras, g. 1927 m. Šilutės apskr., Jaunių k., priklausęs to paties būrio J. Aginto grupei. Jo kūnas buvo parvežtas į Priekulę ir kurį laiką laikytas numestas MGB Priekulės skyriaus būstinės kieme, prie rūsio-sandėliuko  pastato. Tai liudija operatyvinėje byloje rastas fotonegatyvas. Jame matomas  gulintis kieme J. Gailiaus kūnas ir minėto rūsio-sandėliuko kiemo fasado fragmentas.

2020-09-22

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos