PARTIZANŲ KAPAVIETĖ LĖBARTŲ KAPINĖSE

PARTIZANŲ KAPAVIETĖ LĖBARTŲ KAPINĖSE

1947 m. balandžio 9 d.  Telšių aps. Plungės vls. Žvirblaičių k. (dab. Plungės r.) 20 MGB kareivių ir stribų grupė vykdė karinę-čekistinę operaciją. Jos metu partizanų rėmėjo K. Beržanskio namuose buvo aptikti Žemaičių apygardos štabo partizanai. Susišaudymas tęsėsi 7 valandas. Žuvo keturi partizanai: apygardos vadas Kazimieras Antanavičius-Tauras, jo pavaduotojas Povilas Antanavičius, štabo narys Kasperas Malakauskis-Bimba ir vokietis Vilhelmas Stombeka. Taip pat žuvo kaimo gyventojas, partizanų rėmėjas Steponas Andrijauskas.

1947 04 09 žuvusius LLA karius, Žemaičių apygardos štabo narius išvežė į Plungės milicijos kiemą, pametė ant žemės. Kieme žuvusiųjų palaikus ilgai nelaikė. Daug plungiškių ėjo žiūrėti. Greitai iš milicijos kiemo išvežė. Plungės gyventojas Rotė su savo baltu arkliu veždavo žuvusius partizanus iš milicijos kiemo į užkasimo vietą, kai saugumiečiai jo paprašydavo. Pagrindinai Rotė veždavo prekes į Klaipėdą ir kitus miestus. Žuvusių minėtų kovotojų vežti į užkasimo vietą Rotės su baltu arkliu neprašė, nes jo dukra buvo mano mokyklos draugė. Taip saugumiečiai slėpė nuo žmonių, Lietuvos didvyrių užkasimo vietą. Užkasė prie visų tokio likimo, Lietuvos patriotų, žvyrduobėje.

1990 m. Kazimiero Antanavičiaus žmona Julija organizavo palaikų atkasimą ir vėlesnį perlaidojimą Lėbartų kapinėse. Pastarosiose buvo perlaidoti Žemaičių apygardos apygardos vadas Kazimieras Antanavičius-Tauras, jo pavaduotojas Povilas Antanavičius, štabo narys Kasperas Malakauskis-Bimba.

Panaudota medžiaga: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro internetinės svetainės tekstai PDF formate, antkapių nuotraukos (Aut. Sabina Vinciūnienė)

Lėbartų kapinėse 1990 m. perlaidotų partizanų kapas. Didžiojoje plokštėje didžiosiomis raidėmis parašyta: “ŽUVOKOVOSE/ UŽ LIETUVOS LAISVĘ:/ ANTANAVIČIUS/ KAZIMIERAS 1908 – 1947 IV 9/ANTANAVIČIUS/ POVILAS 1914– 1947 IV9/MALAKAUSKAS/KASPARAS 1909– 1947 IV 9“ . Mažojoje plokštėje didžiosiomis raidėmis užrašyta: “JULIJONA/ANTANAVIČIENĖ/ 1912 - 1997“ (partizano Antanavičiaus Kazimiero žmona).

Kazimiero Antanavičiaus - Tauro biografija ir platesnė informacija apie kitus partizanus.

 2020-04-30


Galerija


Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos