Jonas Vaičiulis-Jurginas

Jonas Vaičiulis-Jurginas, g. 1916 m. Bikavėnuose, Vainuto vlsč. Partizaninėje kovoje nuo 1944 m. Kovojo Šalnos kuopos 2-ajame – Tulpės būryje.  Vėliau – Geležinio Vilko skyriaus vadas. 1950-aisiais gegužės 24 d.  jis su dviem bendražygiais netolimame Pajūriškių miškelyje (prie Jūros upės, ties Žvingiais, Šilutės r.) pateko į apsuptį. Jonas Vaičiulis-Jurginas ir dar vienas partizanas žuvo, o J. Jagminas, pasibaigus šoviniams, norėjo nusišauti, tačiau kulka išėjo per akį, ir jis liko gyvas.

1996 m. Žvingių parapijos kapinėse per Šv. Roko atlaidus pašventintas juodo akmens 3,2 m atminimo kryžius iš Žvingių parapijos kilusiems partizanams. Paminklą šventino klebonas A. Arnašius. Pagrindinis iniciatorius – iš šio krašto kilęs LPKTS Tauragės skyriaus pirmininkas P. Rindokas. Paminklą sukūrė meistras T. Žymančius. Jame iškalta 31 pavardė. Jonas Vaičiulis-Jurginas taip pat įamžintas paminkle. Sąraše išsiskiria keliskart pasikartojanti Vaičiulių pavardė. Ji įrašytina į Lietuvos laisvei daugiausia paaukojusių šeimų sąrašą. Net keturi Bikavėnų kaime gyvenę broliai Vaičiuliai – Antanas-Tigras, Vincas-Papartis, Jonas-Jurginas ir Juozas-Šarka – įstojo į Žvingių apylinkėse veikusius partizanų dalinius ir kovodami žuvo 1946, 1950, 1953 m.

 2020-06-11

Nuotraukoje matote Lėbartų kapinėse 1990 m. perlaidotų partizanų kapas. Didžiojoje plokštėje didžiosiomis raidėmis parašyta: “ŽUVOKOVOSE/ UŽ LIETUVOS LAISVĘ:/ ANTANAVIČIUS/ KAZIMIERAS 1908 – 1947 IV 9/ANTANAVIČIUS/ POVILAS 1914– 1947 IV9/MALAKAUSKAS/KASPARAS 1909– 1947 IV 9“ . Mažojoje plokštėje didžiosiomis raidėmis užrašyta: “JULIJONA/ANTANAVIČIENĖ/ 1912 - 1997“ (partizano Antanavičiaus Kazimiero žmona).

Daugiau informacijos rasite čia.


Galerija


Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos