Ilgaamžė Singer siuvimo mašina

11. Ilgaamžė Singer siuvimo mašina.

Sudomino muziejaus iniciatyva – parodyti šeimos relikvijas.  Nuotraukoje įamžinta mano a.a. močiutės Onos Brauklienės siuvimo mašina. Ant jos ir močiutės skara. Ši mašina, palikta man močiutės valia,  pas mane jau nuo 2003 metų. Močiutei šiandien būtų 111 metų. Mirė būdama 94 metų amžiaus, palaidota senosiose Gargždų kapinėse. Būdama jauna, apie 1930 metus, ji baigė jaunųjų ūkininkų moterų ratelį. Čia išmoko siūti, šeimininkauti. Pasak tėčio, vokišką siuvimo mašiną ji nusipirko išsimokėtinai, kai po kaimus vaikščiojo prekybos agentai ir siūlė pirkti daiktus. Ji buvo ir pragyvenimo šaltinis (uždarbiaudavo). Kai senelis buvo išvežtas į Kareliją, močiutei mašiną teko slėpti kaimynų palėpėje, kad nekonfiskuotų. Taip ji truputį nukentėjo. Vaikystėje su seserimis prašydavome močiutės pamokyti siūti, nes  reikėjo mokėti, nes mokykloje buvo privaloma išmokti siūti per darbų pamokas. Eligija Žukauskienė

 

Muziejaus istorikas Marius Mockus: „Tarpukariu itin paplito įvairių mokymų organizavimas suaugusiesiems. Iš išlikusių senų nuotraukų matome, kad Gargžduose vyko esperanto kalbos kursai, šeimininkų kursai (maisto ruošimas, konservavimas), siuvimo kursai ir pan. Dažniausiai juos organizavo įvairios organizacijos ar pavieniai atvykstantys lektoriai. Ypač daug šioje srityje nuveikė taip vadinami jaunųjų ūkininkų rateliai – Lietuvos valstiečių jaunimo (12–20 m.) organizacijos. Veikė 1929–1944 m. (su pertrauka 1940–1941 m.), veikla atnaujinta nuo 1989 m.. Tikslas – mokyti jaunimą žemės ūkio mokslų pagrindais pagrįsto ūkininkavimo, rūpintis kultūriniu jaunimo auklėjimu, ugdyti patriotizmą. Pirmasis jaunųjų ūkininkų ratelis įkurtas 1929 m. Kėdainių apskrityje, Kubiliūnų kaime. 1936 m. jaunųjų ūkininkų rateliai buvo sujungti į Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungą (JŪRS), ją globojo Lietuvos prezidentas A. Smetona (jis skyrė ir sąjungos vadovą). 1930 m. buvo 10 jaunųjų ūkininkų ratelių (247 nariai). 1940 m. JŪRS turėjo 1179 jaunųjų ūkininkų ratelius (39 238 narius).“


Galerija


Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos