Vytauto puodeliai – kolekcininko taikinyje

7. Vytauto puodeliai – kolekcininko taikinyje

1930 m. Lietuva minėjo kunigaikščio Vytauto 500-ąsias mirties metines. Ta proga buvo pagaminta įvairių daiktų, suvenyrų. Gargždiškio Raimundo Juciaus kolekcijoje 90 metų senumo puodeliai, taurelė, cukrinė ir portretas. Kolekcionierius kiekvieną eksponatą sugaudė, kaip pats sako, po vieną, nes retai kada tokie pasiūlymai rinkoje atsiranda. Kolekcinių puodelių vertė svyruoja nu 70 iki 100 eurų už vienetą. Visi indai skirtingų užsienio gamintojų.

 

Muziejaus istorikas Marius Mockus: „Tarpukariu buvo sukurtas Vytauto Didžiojo kultas. Anot to meto spaudos, pagrindinis tikslas – ugdyti tautos patriotiškumą, tačiau po 1926 m. perversmo, Lietuvoje nuvertus teisėtai išrinktą prezidentą ir įvedus autoritarinį rėžimą, Vytauto Didžiojo figūra puikiai tiko pagrįsti ir tam tikra prasme įteisinti tokio režimo būtinumą. Manoma, kad idėją, 1930-uosius švęsti kaip Vytauto Didžiojo metus, 1928 m. iškėlė A. Smetonai ir tautininkams artimas žmogus, Lietuvai pagražinti draugijos centrinės valdybos narys kan. Juozas Tumas-Vaižgantas. Tam tikslui sukurtas atskiras komitetas, fondas ir net išleistas precedento neturintis įstatymas rodo itin dideles to meto valstybės pastangas formuoti tautos didvyrių kultą.

1930 m. buvo įgyvendinta daug su šia istorine asmenybe susijusių iniciatyvų, visas jas išvardinti būtų sudėtinga. Vienas įspūdingiausių Vytauto Didžiojo metų renginių buvo jo paveikslo kelionė po Lietuvą. 1930 m. liepos 30 d. iš Kauno išlydėtas paveikslas buvo gabenamas iš miesto į miestą, svarbesnes Lietuvos gyvenvietes, kur buvo organizuojamos šventės. Rugsėjo 7 d. paveikslas pargabentas į Kauną, kur prasidėjo pagrindiniai renginiai.

Tais metais išleista ir bene labiausiai kolekcininkų vertinama tarpukario knyga – Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėtis albumas. Jį pamatyti galima Gargždų krašto muziejaus ekspozicijoje. Kolekcininkų bendradarbiavimas su muziejais yra unikali pagalba, tiesianti pažinimo tiltus ateities kartoms.“

 


Galerija


Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos