Dovilų seniūnijos gyventojų populiacija

Dovilų seniūnijos gyventojų populiacija pagal 1925 m. gyventojų surašymą

1925 m. knygoje „Klaipėdos krašto apgyventų vietų sąrašas“ panaudoti šie kriterijai: vietos vardas, rūšis, gyventojų skaičius, didumas hektarais, apskritis, geležinkelio stotis (platusis, siaurasis), paštas, valsčius, policijos stotis, parapija mokykla.

Pateikdama šiuos duomenis apie Dovilų seniūnijos gyvenvietes ir gyventojus, naudojausi senuoju bei dabartiniu administraciniu suskirstymu. Priede – lentelėje vietos grafoje pirmiausiai rašomas senasis pavadinimas, skliaustuose įrašant dabartinį; mėlyna spalva pažymėtos išnykusios gyvenvietės, o žalia spalva gyvenvietės 1925 m. priklausiusios Žemaitijos regionui. Dovilų seniūnijoje 1925 m surašyti 3106 gyventojai. Dabar gyventojų padaugėjo, bet ne visose vietose. Vikipedijoje yra pastarųjų metų demografiniai daviniai, tad galima palyginti gyvenamų vietų skirtumus. Daugelyje gyvenviečių dabar nebėra pašto, policijos poskyrių, mokyklų.

Dovilų seniūnijos gyventojų populiacijos lentelė.

Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus filialo vadovė  Sabina Vinciūnienė

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos