Naudingi pamokinimai

Naudingi pamokinimai

Waisaus Medzei ne tur būti su Zole apauge. Daug naudingiaus yra, kad aplink Waisaus Medzus ne duodi Zolei (Zolynui) augti, bet Zemę apkasęs toje Smulkmenas augini. Tokioje ne su Zolynu apaugusioje Zemėje randa ypaczey jauniejiWaisaus Medzei daugiaus Maisto i ie Oras gal į tokė weikiaus isitraukti, kuro kozno Zelminio Szaknys taipjau ant Maisyo prisiwalosi. Aplink esanczojo Zolyno Szaknys ale Ora atlaiko o ir Zemei Drėgnumą, bey Maista ištraukia.  O ir Miešlai į ne su Zolynu apaugusę Zemę geraus isitraukia.

Jey koks Waisaus Medis per giley isodintas yra ir deley to nenor augti, tai reik Zemę aplink Kamena kokę 2 Colę giley atkasus Zewę aplink wisa Kamena per kokio Piršto Platumo atlupti ir Zeme wėl apkaste. Ant tos Wietos randasi Gumbas, iš kuro šviezos Szaknys pradeda išeiti ir Medis pradeda iš Naujo augti.

-         

(kalba netaisyta. Laikraštis Konzenvatywu Draugystes Laiszkas, 1985 m., Priekulė, leidėjas Jurgis Traušys)

Originalą žiūrėkite čia.

S. Vinciūnienė, filialo vadovė

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos