Elniškės kapinės

Elniškės kapinės

Élniškė (vok. Ellnischken), buvęs kaimas ir dvaras Klaipėdos apskrityje, Priekulės parapijoje, 22 km į pietryčius nuo Klaipėdos, 2 km į vakarus nuo Priekulės. 1898 m. Elniškė priskirta Priekulės seniūnijai. Iki Antrojo pasaulinio karo Elniškės vietoje buvo keli viensėdžiai. Vietovardis priesagos -iškė vedinys iš pavardės Elnỹs.

Kalbant apie kapines, vietovė žinota XVIII a. pabaigoje, kai ten Priekulės kunigų našlėms buvo paskirti du ūbai žemės pragyventi ir pastatyti našlių namai. Vėliau minėta ten veikusi našlaičių prieglauda su spaustuve, prie našlių namų buvusios kapinės. Veikiausiai taip Priekulės užmiestyje, šiauriau Drukių kaimo valdų susiklostė savitesnės kapinės, sietos su našlių namų ir kitų palaidojimais, vėliau našlaičių prieglauda ir pan. Tuo šios kapinės skyrėsi nuo eilinių kapinaičių krašto žemdirbių kaimuose. Sovietmečiu Elniškės kapinaitės liko paskutinė priekuliškių laidojimo vieta evangelikams. Išlikę vietos evangelikai liuteronai į šias kapines perkėlinėjo kunigų palaikus iš niokojamų senųjų kapinių. Taip nuošalesnėje vietoje buvusios Elniškės kapinės įgijo ir simbolinę reikšmę ten klostėsi noficialus apylinkių panteonas, tam tikra prieglauda sovietmečiu persekiotiems seniesiems krašto gyventojams ir senųjų papročių rezervatas. Čia palaidoti kunigai Endrikis Endrulaitis, Jonas Armonaitis. 1995 m. jose perlaidoti profesoriaus Viliaus Gaigalaičio ir jo žmonos palaikai. Dabar kapinės pakito beveik neliko senųjų paminklų, vyrauja dabartinės mados antkapiniai paminklai. Šiuo metu, gausėjant palaidojimų, kapinės praplėstos. Išliko vakariniai kapinių metaliniai tradicinės kalvystės vartai, 21 su antkapiniais paminklais susiję reišmingesniai objektai. (panaudota medžiaga Mažosios Lietuvos enciklopedija, Martynas Purvinas, Marija Purvinienė. Mažosios Lietuvos kapinės ir antkapiniai paminklai, II knyga, nuotraukos – S. Vinciūnienė)

Filialo vadovė S. Vinciūnienė


Galerija


Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos