Prieš daugiau nei 100 metų...

Prieš daugiau nei 100 metų...

„Konservatỹvų draugỹstės láiškas“Konzenvatywû Draugystês Laiszkas, laikraštis, ėjęs 1882–1918 Priekulėje gotišku šriftu. Leido Rytprūsių vokiečių konservatyvų draugovė. 1902 m.  turėjo 750 prenumeratorių, 1912 m.  – apie 1000 (daugiausia iš Klaipėdos ir Šilokarčemos aps.). Leido ir redagavo Jurgis Traušys, po jo mirties – Vilius Kučius. Ėjo kartą per savaitę, nuo 1899 m. – du kartus per savaitę. Keliolikos puslapių laikraštyje buvo vietos ir  reklamai, skelbimams bei naudingiems patarimams. Keletą mėnesių talpinsime įvairius naudingus patarimus, kitas įdomybes.

Naudingi pamokinimai

- Kaipo gali Vaisaus Medzus nuo Samanų apczystyti? Reik iš Malkos  Pelenų gera Szarma pagatawyti. Prie 10 Literų Szarmo reik ¼  Literio karborugšczio pripilti ir tada ta Sumaišymą atwirinti ir dar šiltą su šiaudine Peczšluote ant samanotuju Wietų užtepti. Samanos arba Kerpėspo kelų Dienų nukrinta ir per Metus ne weik atsiranda. Ir nuo visokių Gnusų yra taip aptepti Waisaus Medzei wengiami.

(kalba netaisyta. Laikraštis Konzenvatywu Draugystes Laiszkas, 1985 m., Priekulė, leidėjas Jurgis Traušys)

Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus filialo vadovė Sabina Vinciūnienė

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos