Priekulės seniūnijos gyventojų populiacija

Priekulės seniūnijos gyventojų populiacija pagal 1925 m. gyventojų surašymą

1925 m. knygoje „Klaipėdos krašto apgyventų vietų sąrašas“ panaudoti šie kriterijai: vietos vardas, rūšis, gyventojų skaičius, didumas hektarais, apskritis, geležinkelio stotis (platusis, siaurasis), paštas, valsčius, policijos stotis, parapija mokykla. Dabartis daug ką pakeitė. Platusis geležinkelis keitėsi sulig kiekviena Lietuvos politine padėtimi. Dabar veikia rusiškasis platusis geležinkelis. Šiuo metu siaurojo geležinkelio neliko. Pakito administracinis suskirstymas –  neliko dvarų, atsirado Priekulės miestas. Vietoje valsčių, apylinkių – seniūnijos.

Priede– lentelėje  rodomas ne tik 1925 m. gyventojų skaičius. Tada  Priekulės valsčiuje gyveno 6736 gyventojai. Gyvenamosios 44 vietos buvo dvaras su polivarkais, kaimai. Palyginimui įterpti gyvenviečių ir gyventojų duomenys  iš vikipedijos apie Priekulės seniūniją, kai buvo 6374 gyventojai ir 44 gyvenvietės.  2011 m. duomenimis buvo 7829 gyventojų ir 45 gyvenvietės. Žinoma ir šie duomenys dabar pasenę.

Pateikdama šiuos duomenis apie Priekulės gyvenvietes ir gyventojus, naudojausi dabartiniu bei senuoju administraciniu suskirstymu. Pvz.: pagal naująjį suskirstymą atsiranda Priekulės miestas, Priekulės I ir II k.  Priekulės II k. tada priklausė Priekulės dvarui bei jo polivarkams Strykiui ir Braciškei (pastarieji kaimai- polivarkai yra išnykę). Tas pats ir su Stragnų I ir II kaimais – tada buvo Stragnos ir Stragnų dvarai. Priede – lentelėje vietos grafoje pirmumo kriterijus teikiamas senajam pavadinimui, skliaustuose įrašant dabartinį. Taip pat įtraukti 1926 m. šie duomenys: didumas hektarais, apskritis, geležinkelio stotis (platusis, siaurasis), paštas, valsčius, policijos stotis, parapija mokykla. Daugelyje gyvenviečių dabar nebėra pašto, policijos poskyrių, mokyklų.

Laisvės kovų ir tremties istorijos vadovė Sabina Vinciūnienė

Surašymo lentelė

Naujienų prenumerata

Kontaktai Darbo laikas Renginiai Bilietų kainos